LVI-suunnittelu ja konsultointi      R. Kiviheimo

Insinööritoimisto, joka tarjoaa ongelmiin myös ratkaisuja.

LVI-suunnittelu


Onnistuneen uudis- ja saneerausrakentamisen lähtökohtana on aina ajoissa aloitettu LVI-suunnittelu yhdessä muiden projektiin osallistuvien kanssa. Tämä takaa kustannustehokkaan, kestävän ja yksilöllisen lopputuloksen.


KVV- ja IV-valvonta


KVV- ja IV-työnjohtajan tehtävänä on valvoa, että LVI-työt tehdään määräysten ja ohjeiden mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Tämä tapahtuu kunnan/kaupungin viranomaisen kanssa yhteistyössä.

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät


Toteutamme haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelun Valtioneuvoston asetuksen (209/2011) mukaan.

 

Talotekniikan konsultointi


Nykyiset kiinteistöjen LVI-järjestelmät ovat varsin teknisiä, joten laitekokonaisuuksien säätö-, ongelmanratkaisu-, dokumentointi- tai käyttöönotto-palvelu onnistuu parhaiten LVI-alan asiantuntijan kanssa.